Articles - Bibliografies

60 ANYS DE PUBLICACIONS DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES

60 ANYS DE PUBLICACIONS DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES

Club Natació Banyoles. Revista d'informació al soci
núm.50, abril 2014. pp.24-26.

Aprofitant que teniu a les vostres mans la revista número 50 —que de fet seria el número 51 ja que hi va haver-hi un número 0— no estaria de més fer un breu repàs a les diferents publicacions que al llarg de la història ha editat el Club Natació Banyoles.
La primera de la qual tenim constància va aparèixer el mes de maig de 1954 sota el títol de Circular. Des de llavors han passat 60 anys i han estat diferents les publicacions que han mantingut informats al socis de tot allò que es «coïa» dins del Club.

BOLETÍN (maig 1954 - febrer de 1965)
Aquesta primera publicació, que al poc va canviar el seu nom de CIRCULAR per la de BOLETÍN constava de 8 pàgines en format DINA5 (un full normal plegat per la meitat), escrit en castellà, apareguda el mes de maig de 1954 presentava després d'una salutació i la comunicació de què hi havia una nova junta, la primícia que l'Ajuntament havia posat a disposició del Club l'establiment dels banys, que pel què deia estaven en un «[...] estado de casi abandono [...]» motiu pel que «[...] su presente estado no sea realmente acogedor [...]» i tot i «[...] las limitadas arcas del Club[...]» deien que farien les reformes pertinents. Curiosament aquest primer número en la part esportiva només feia esment a la secció de «baloncesto».
Al llarg dels seus primers 19 números es pot dir que fou una publicació mensual que cobria no sols els resultats esportius sinó també les noticies socials, però a partir del numero 20 ja es va convertir en quadrimestral i desprès es pot dir que gairebé anual.
Van ser onze anys de cobrir les activitats del Club. D'un Club que anava en augment i per això de les 8 pàgines inicials va passar a les 12, després a les 16 i finalment a les 20. I si bé els primers números van presentar un aspecte monocrom, a partir del número 15 se li canvia el color negre pel blau de manera que tant la lletra com la portada sortiran amb aquest color, donant-li un aire diferent, per acabar al final dels seus dies amb una portada a dos colors i el text en negre.
El darrer número d'aquest primer Boletín va portar el número 36 i va correspondre al mes de febrer de 1965.

NOTICIARIO CNB (1966-1971)
Possiblement amb la idea de no deixar orfes d'informació als socis va néixer aquest Noticiario, que tot i ser-ne hereu en els temps de l'anterior, no ho va ser-ho pas en el seu format ni contingut, doncs es va limitar a ser una publicació que recollia els resultats esportius, d'un sol full de mida DINA4, fet en castellà, que sortia mensualment i que estaven escrits a màquina. Cal explicar, sobre tot pels joves, que el sistema emprat per reproduir aquest fulls, era un sistema anomenat ciclostil, que fou l'emprat fins l'aparició de les fotocòpies, i que consistia en escriure el text, mitjançant una màquina d'escriure, sobre una plantilla d'un paper especial, que s'impregnava amb tinta per una de les cares i llavors era capaç de trametre la tinta a les còpies per capil·laritat.
Tot i semblar un sistema rudimentari, va fer la seva funció al llarg de més de sis anys (els darrers exemplars recollits als arxius del Club daten de l'any 1971).

CIRCULAR (maig 1979 - agost 1984)
Desprès de gairebé una dècada sense publicacions, el mes de maig de 1979 sortia una nova publicació, aquest vegada en català, de 4 pàgines mida DINA5 i que en els seus primers tres números estava escrita a màquina, com l'anterior publicació, però que a partir del número 4, ja va agafar un nou aspecte, en la que la primera pàgina, que feia les vegades de portada, s'hi reproduïa una imatge i on la tinta passava del color negre fet servir fins llavors al color blau.
Amb una freqüència de sortida que va passar de la mensual, al començament, a la bianual a partir del número 5, informava principalment de les activitats que les diferents seccions anaven realitzant. Va tenir una vida pràcticament curta en numeració ja que el darrer número en sortir va ser el número 13 que va correspondre al mes d'agost de 1984.

CIRCULAR INFORMATIVA (1985 - estiu 1992)
L'any 1985 veia la llum una nova publicació, també a mida DINA5, que heredava de l'anterior la seva numeració. Així aquesta nova etapa començava amb el número 14, però com deien en l’editorial «[...] hauràs apreciat que aquesta circular informativa difereix en forma i contingut de les que l'han anat precedint [...]». I així va ser ja que la nova publicació a banda d'informar sobre el què feien les seccions, s'introduïa més en el si del Club i de les seves seccions, realitzant entrevistes amb els seus entrenadors, parlant de la història del Club, etc.
Va ser, podríem dir, la que va posar els fonaments de l'actual revista, una publicació que va començar amb 8 pàgines per anar-se ampliant primer a 12, desprès a 16 per acabar amb 24, amb la qual cosa venia a fer honor al que deien en la seva primera editorial, referint-se a què el volum d'activitats que es feien comportava fer-ne un ressò més ampli. Volien que el soci se sentís identificat amb les persones que estaven o havien estat vinculades al club, explicant qui eren i què feien. I així mateix comentaven que qualsevol que tingués informació sobre el passat del club i fins i tot als que «confiïn en la seva memòria» tindrien cabuda en aquesta publicació.
El darrer número que va veure la llum d'aquesta revista que a banda de Circular Informativa en alguns números va sortir sota el nom de BUTLLETÍ INFORMATIU o simplement com a BUTLLETÍ, fou el número 29 i va correspondre a la primavera de 1992, tot just uns mesos abans de la cita olímpica.

BUTLLETÍ INFORMATIU DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES (juny 1993 - )
I com a continuació de la Circular Informativa, però amb un format totalment diferent, tota vegada que es tractava d'una publicació de 24 pàgines, en format DINA4, a color, el mes de juny de 1993 veia la llum el número 0 del Butlletí Informatiu del Club Natació Banyoles. Una revista que obria la seva singladura amb la notícia de la mort, en accident d'automòbil, del qui n'era el president fins aquells moments, en Llorenç Castañer, al qui li dedicava varies pàgines. Després ja comentava la nova imatge de la revista, que no tenia res a veure amb el què els socis estaven acostumats fins llavors, i acabava fent un repàs a les seccions del club. Evidentment també feia referència als passats JJOO, i al paper que el Club va representar en ells, i aprofitava per comentar l'homenatge que se li havia fet a Dick Pieper, una persona que desprès de 30 anys de dedicació al Club deixava pas a noves generacions.
A llarg d'aquests 20 anys d'existència —i dels seus 51 números— aquesta publicació ha sofert diferents canvis d'imatge i de continguts. Ha passat de tenir 24 pàgines a tenir-ne 32, tot i que en alguns casos arriba a les 36. Amb el número 11 (1r trimestre de 1999) va passar a nomenar-se REVISTA DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES. I a partir del número 36 CLUB NATACIÓ BANYOLES. REVISTA D'INFORMACIÓ AL SOCI. Ha passat de ser una revista estrictament esportiva a convertir-se en el què avui és, tot pensant en la gran diversitat de socis que té l'entitat, amb un contingut més variat, on a banda d'informar de la marxa del club i de les seves seccions, es contemplen altres aspectes com poden ser viatges, excursions, reportatges, dietètica, etc., però intentant que estiguin el més relacionats possible amb el club i l'esport en general.

EL CLUB INFORMA. BUTLLETÍ ELECTRÒNIC DEL CLUB NATACIÓ BANYOLES (gener 2006 - )
Per últim i conscients que la informació de les revista servien més com a recordatori del que s'ha fet, el gener de 2006 es va posar en marxa una publicació digital que setmanalment s'envia, als socis que així ho desitgen i en el que ve reflectit d'una banda les activitats esportives previstes pel proper cap de setmana i per altre banda del que es va dur a terme l'anterior. D'aquesta manera el soci es manté informat setmanalment de totes les activitats.
D'aquesta publicació digital actualment es porten editats 382 números i si algú no el reb pot demanar-ho a comunicació@cnbanyoles.cat

I per acabar, esmentar que el Club també s'ha anat adaptant a les noves vies de comunicació i avui en dia està presente al Twitter (@CN_Banyoles) al Facebook, al Youtube i a l’Instagram.

Bookmark and Share