Articles - Bibliografies

LES PUBLICACIONS DEL CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES

LES PUBLICACIONS DEL CENTRE D

El butlletí del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles
estiu 2011, pp.5-6

Des de la seva fundació, una de les prioritats del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles ha estat la de poder apropar, en forma de publicació, tot allò que els seus investigadors han anat aportant al coneixement de Banyoles i de la comarca. D'aquesta manera, ja sigui en format de llibre, de quaderns, de monografies o de butlletins, s'ha pogut conformar una biblioteca que sobrepassa la seixantena de publicacions.

Quaderns: el mes de març de l'any 1948 veien la llum els primers Cuadernos del CECB i dels que fins avui en dia s'han editat 28 números. Era aquesta, una publicació en format d'annals on els escriptors i investigadors de l'època, - i que en la majoria de les vegades formaven part de les diferents seccions que conformaven el centre: prehistòria, etnologia, edat mitjana, hidrogeologia, etc. - apropaven, al públic en general, les seves investigacions sobre la comarca. Si ve els primers estaven escrits en castellà, una imposició del regim d'aquells anys, a partir del 1980, ja adoptà el nom actual de Quaderns, tot i que mantenint el format d'annals fins el número 17 (1996), tret d'un parell d'excepcions, com foren els dos volums dedicats a Josep Maria Corominas (1985) i el dedicat a Pere Alsius (1986-1987) que es varen convertir en una mena de monografia sobre l'àmbit d'investigació dels dos homenatjats. A partir del número 17, es va produir un canvi en l'orientació d'aquests quaderns i es convertiren en temàtics, ja sigui d'un tema concret, ja sigui com a resultat de la publicació de les ponències que conformen els Col·loquis de Tardor.

D'aquells primers Cuadernos, com ja he dit, publicats en castellà, hi ha constància d'haver-ne editat: març 1948, agost 1948, agost 1949, juny 1950, agost 1951, desembre 1952 i novembre 1956. Desprès, ja en català, 1979, 1980-1984, 1985 (Homenatge al Dr. Josep Mª Corominas I i II) 1986-1987 (Homenatge Pere Alsius i Torrent), 1988-89, 1990-91 i 1992-1994. Cal a dir que dels Quaderns de 1980-84, es varen editar quatre separates:

Josep Ma. Nolla, Josep Tarrús i Júlia Chinchilla, La vila romana de Vilauba
Dolors Terradas, Aproximació a un exemple d’industrialització no reeixit: Banyoles 1700-1900
Miquel Sanz Parera, Estudi hidrogeològic de la conca Banyoles-Garrotxa
Dolors Bramon, Els jueus a Banyoles.

I per últim, i ja amb caire temàtic:
Geologia de la conca lacustre de Banyoles-Besalú. Enquadrament, materials i evolució (1996);
Fargues de ferro i fargues d’aram. Història, geografia i aspectes tecnològics (1997)
El mas medieval a Catalunya (1998)
Els temples i els cementiris antics i altmedievals de mas Castell de Porqueres (1999)
El clima local (1999)
Els goigs del Pla de l’Estany, el Collell i Rocacorba, vol. I (2001) i II (2003)
Els vertebrats fòssils del Pla de l’Estany (2002)
Rondalles (2005)
Resistència al franquisme i educació no formal (2007)
Art gòtic dels segles XIII i XIV al Pla de l'Estany (2008)
La recuperació del burro català. Aspectes culturals i biològics (2009)

Monografies: dèiem que el format d'annals es mantingué durant forces anys, però per tal de cobrir les necessitats d'un altre tipus de publicació, que per la seva extensió no tenia cabuda dins dels format d'annals, a partir de 1972 es publicaren un seguit de monografies, que abraçaven un gran nombre de temàtiques:
Erudino Sanz. Porqueres. Descripcción de la cuenca del lago de Banyoles, 1972.
Joan Vilardell .La comarca de Banyoles i la divisió territorial de Catalunya, 1977.
Josep Tarrús. La cova de Mariver. Estudi tipològic dels seus materials Epicardial, Montboló i Bronze, 1979.
Ramon Julià. La conca lacustre de Banyoles-Besalú, 1980.
Lluís G. Constans. Rondalles, 1981.
Josep M.Massip. Els mamífers. Banyoles. Fauna comarcal, 1983.
Primeres jornades sobre l’estany de Banyoles. Ponències i comunicacions. Coedició amb la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Banyoles, 1986.
Entremès del Ball dels Ermitans,1991.
Els Mateu. Cent anys de Fotografia de Banyoles, Coedició amb l’Ajuntament de Banyoles, 1996.
Francesc X.Butinyà. La venjança del Martre (Peça de Sant Martirià), 1996. Edició crítica a càrrec de Júlia Butinyà.
Pere Castanyer i Joaquim Tremoleda. La vil·la romana de Vilauba, Un exemple de l'ocupació i explotació romana del territori a la comarca del Pla de l'Estany, 1999. Coedició amb els Ajuntaments de Banyoles, Camós i Porqueres i el Museu d'Arqueologia de Catalunya.
La Carta Municipal de Banyoles, 1303. Edició commemorativa del 700 aniversari, 2003.
Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans, 2007. Coedició amb les Publicacions de la Universitat de València.
Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Banyoles, 2008. Coedició amb l’Institut d’Estudis Catalans, l’Ajuntament de Banyoles i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Lluís G. Constans. La Serpent dels Casalots i altres llegendes, 2009.

Diplomatari: entre els anys 1985 i 1993 veié la llum aquesta col·lecció de sis volums, que recollia bona part de la recerca que Mossèn Lluís G. Constans va fer sobre documents relacionats principalment amb Banyoles. És una obra de gran valor documental, ja que aplega més de 2000 diplomes, datats entre l'any 822 i el 1939.

Altres: sota aquest paràgraf he agrupat tot un seguit de publicacions que s'han editat al llarg d'aquests anys però que no entrarien dins de cap de les categories anteriors:
Juegos Florales de Bañolas,1948.
Arca de Sant Martirià. Monestir de Banyoles, 1980.
La Concòrdia sobre les aigües de l’Estany, 1985. Coedició amb l'Ajuntament de Banyoles.
La Majestat Romànica. Donació del Rotary Club de Banyoles 1985-1995, 1995
Verdaguer, Jacint. A mos amics de Banyoles, 2002.
Alex Guilana, Clàudia Masachs, Jofre Costa, Nina Grabuleda, Elisenda Viciana i Laia Pelachs. Il·lustracions: Núria Chacón, Llegendes i paisatges del Pla de l'Estany, 2010.

I per últim, m’agradaria esmentar, el Butlletí, una publicació periòdica, bianual i que a partir de l'any 2010 s'envia a tots els socis on se'ls informa de totes aquelles activitats dutes a terme des del butlletí anterior, així com les previstes, a la vegada que també s’inclou algun article de caire històric, sobre el que ha fet el Centre al llarg de la seva existència.

Bookmark and Share