Llibres

LA RĄDIO A BANYOLES (1952-2001)

LA RĄDIO A BANYOLES (1952-2001)


Editat per l'Ajuntament de Banyoles, l'any 2011, dins de la col·lecció Quaderns de Banyoles, nśm.12,

Aquest llibre vol donar a cončixer la histņria de la rądio a Banyoles, des dels primers intents dels anys cinquanta del segle XX, amb el frustrat projecte de Radio Falange.

Després es ressegueixen les corresponsalies a Rądio Popular de Figueres dels anys seixanta. I s’arriba als anys vuitanta, quan es comenēa a parlar prņpiament de rądio a Banyoles.

D’aquesta dčcada es repassen les tres emissores privades que es van anar succeint, que van veure la llum a la plaēa de les Rodes, al carrer de Santa Maria i al carrer de la Sardana. Més endavant, es va tornar un altre cop al silenci radiofņnic, fins a l’aparició, en l’čpoca olķmpica, d’una nova rądio, l’actual Rądio Banyoles, que el 2011 complirą el seu vintč aniversari.

Bookmark and Share