Artículos - Historia local

CARRERS GENUÏNAMENT BANYOLINS

CARRERS GENUÏNAMENT BANYOLINS

Revista de Banyoles
núm.909, juliol 2009

Dins el nomenclàtor dels carrers de Banyoles, i a banda dels carrers relacionats amb personatges que han deixat una empremta dins de la història local, trobem uns quants carrers amb noms que podríem definir d'autèntic sabor banyolí. Uns son els que porten per nom, mots típicament nostres, com poden ser els de Cairuts i Rodons o el de Menuts; i altres son els que fan referència a personatges populars, que si be no han passat als llibres de història si que ho han fet en la memòria popular. Aquests son els casos del Noi Jan; de l'Avi Serra; d'en Ventura o d'en Fesol.

Carrer dels Cairuts i dels Rodons
Aquest carrer de nova factura, situat entre el Pavelló de Can Puig i els camps de sota el Monestir, va rebre aquest nom en ésser aprovat en el ple municipal de 27 de març de 2000 i recorda la Banyoles de l'època medieval i la divisió que existia en la societat de l'època, entre els partidaris del Monestir, anomenats cairuts, i que aspiraven a conservar els privilegis que aquest tenia sobre el municipi i la parròquia; i els que defensaven la vila i l'església de Santa Maria, anomenats rodons i que pretenien l'absoluta llibertat municipal, restar poder a l'abat i donar més poder religiós a Santa Maria dels Turers. Els enfrontaments començaren molt aviat, però a partir del segle XIII i fins l'any 1835 foren molt forts i partiren en dos, durant segles, la societat banyolina.

Carrer dels Menuts
A la banda oest de l'Avinguda de la Farga i perpendicular a la Ronda del Monestir es troba aquest carrer que, si be anteriorment formava part de la UP6, a partir del ple municipal de 4 de maig de 1995 va agafar la seva actual denominació en record al nom que tenia una moneda banyolina encunyada el segle XVI, i que li ve donat pel fet de tenir poca grandària, uns 12 mil·límetres de diàmetre, i per tractar-se d'una moneda corrent, diner de billó, i de baixa llei. Era de coure amb un petit percentatge d'argent i només podia circular a Banyoles i a la sots-vegueria de Besalú. L'encunyació començà l'any 1600 i acabà el 1605, quan la gran quantitat de moneda falsa forçà el municipi a renunciar al dret de fabricar-ne més.

Carrer del Noi Jan
Al barri de Can Puig, entre el passeig d'en Lluís Puig de la Bellacasa i el carrer del Mestre Andreu, es troba aquest carrer dedicat al banyolí Joan Soler i Famada (1902-1990), àlies Noi Jan, pagès d'ofici i masover de la casa pairal de Can Puig de la Bellacasa. Aquest carrer que abans portava el nom de carrer de l'All i que formava part de la Urbanització de Can Puig va rebre l'actual nom en ser aprovat en el ple municipal del 17 de novembre de 1975.

Carrer de l'Avi Serra
Molt a prop de l'anterior, en direcció est, entre els carrers del Mestre Andreu i el de Ramils, es troba aquest altra carrer dedicat també a un altra exponent de la pagesia local, que vivia al mas de Can Puig de la Bellacasa. en Josep Serra i Oriol (1868-1953). Considerat com una de les darreres barretines del municipi, era segons llegim al Cartipàs de Festa Major de 1974 un personatge exemplar d'una pagesia de bona mena, tradicional, treballadora i hospitalària. Era paborde de la confraria de Sant Isidre al Monestir de Banyoles. L'actual nom va ser aprovat en el ple municipal del dia 17 de novembre de 1975 i anteriorment formava part de la Urbanització de Can Puig.

Carrer d'en Fesol
Aquest petit carreró, que neix al carrer de la Barca, just en oposició al carrer del Ponent, va ser construït al segle XIX i aviat va portar aquesta denominació popular, en motiu de l'antic propietari de l'única casa que hi menava, un tal Josep Campamà Traver, àlies Fesol.

Passatge d'en Ventura
Prop de l'església del Remei, entre aquesta i el carrer de Lleida, podem trobar aquest curt passatge, que construït a la dècada dels setanta del passat segle XX porta el nom d'un propietari del terreny.

Bookmark and Share