Artículos - Historia local

ELS CARRERS DELS AMELLER

ELS CARRERS DELS AMELLER

Revista de Banyoles
núm.890, setembre-octubre de 2007

Amb aquest títol en plural voldria englobar els diferents carrers o indrets que a la nostra població han tingut o tenen a veure amb la nissaga banyolina dels De Ameller.

Carrer dels de Ameller. A finals del segle XVIII, prop del monestir i en terres del fabricant Francesc de Ameller i Martinell (1699-1780) es decidí construir un grup de vivendes per ubicar-hi els teixidors que treballaven per a la família. Està documentat ja en el padró d'habitants de 1802 i des del 8 de gener de 1931 fins a l'any 1979 va portar el nom d'Empordà; és a partir del Ple Municipal del dia 31 de maig de 1979 que porta el nom de Ameller. L'actual nom en plural va ser aprovat en el ple municipal del 4 de maig de 1995.

Carrer de la Constància: Aquest carrer ja es troba documentat l'any 1882, i com diu l'any 1915, l'Emili Navarro quan parla de Josep Toribi de Ameller (1842-1873), en la Historia crítica de los Hombres del Republicanismo Catalán es va donar aquest nom al carrer que conduïa a la casa pairal de la família: "... En prueba de admiración por el constante culto que él y los de su familia rindieran a las ideas progressistes. por la firmeza con que las han sustentado y defendido y por lo que desinteresadamente han hecho por su patria...".

Carrer de Josep Toribi de Ameller. El dia 8 de gener de 1931 li posaren el nom del que fou Comandant d'Armes de la Vila, a la Porta dels Turers, el lloc on va caure ferit de mort la matinada del 13 de novembre de 1873. Acabada la Guerra Civil, en data 20 de juny de 1939 recuperà el seu nom primitiu.

Plaça del Mas Peraseca. Els primers integrants de la família Ameller arribaren a Banyoles a mitjan del segle XVIII, provinents del Baix Empordà, i s'instal·laren al barri vell de la ciutat, en el Mas Peraseca. En data 4 de maig de 1995, s'aprovà en el Ple Municipal donar-hi aquest nom a la plaça que hi ha al davant de la casa pairal dels De Ameller.

Pla de l'Ameller o Ametller. El topònim Pla de l'Ametller és relativament recent. Antigament, a aquesta zona se la coneixia com al Pla de la Formiga. A finals de segle XIX, concretament el 1861, Antoni de Ameller i Cabrera (1804-1873) hi posseïa unes 155 vessanes de terra (la majoria dedicades a secà, tot i que hi havia una presència de la vinya i de rocam i molt poca d'olivera i de bosc) el que el convertien en el major propietari d' aquest indret. Possiblement en segregar-se de la Formiga, la consciència col·lectiva va fer que agafés el cognom del propietari més significatiu, passant-se a nomenar popularment Pla de l'Ametller.

Cal General. Tot i que no es un carrer sí que es un lloc de referència per als banyolins. Aquest mas, que actualment alberga part de l'escola de la Draga, fou construït el segle XIX pel que fou Ministre del Tribunal Suprem de Guerra i Marina, i Capità General dels Exèrcits, Narcís de Ameller i Cabrera (1810-1877). Sobre aquesta edificació i els darrers anys del banyolí, Carles Rahola ens fa una acurada descripció: "... Narcís d'Ameller passà els darrers anys de la seva vida, solitari, a Banyoles, en un palau que es va fer construir a la seva finca "Las Rotas", prop de l'estany, i que deixà inacabat. Allí va reunir un museu d'història natural, una bona biblioteca i una col·lecció d'armes antigues. Cada mes, quan percebia la pensió, en feia tres parts: una per a la manutenció d'ell i el seu criat, una per els pobres de la vila i una altra per a les obres del palau...".

Carrer del Camí de l'Horta o Camí de l'Horta del Sr. Narcís. Des de que es va construir la casa de Cal General, a mitjans del segle XIX, que popularment es coneixia així al camí que portava a aquesta casa. El 1872 era conegut com a camí que porta a les "Rotas de Ametller", i fins fa ben poc a portat el nom de passatge d'Alfons XII.

Bookmark and Share