Artículos - Salidas y viajes

REDESCOBRINT LA COMARCA: CORNELLÀ DEL TERRI

REDESCOBRINT LA COMARCA: CORNELLÀ DEL TERRI

L´agenda
núm.78, gener 2019, pp.62-63.

Rentador del molí de Can Lloses
UTM (ETR S89): 483432.5, 4660989.7
És un rentador rectangular, de 5,50 metres de llargada, construït a sota del salt del Molí de Borgonyà, al marge esquerre del Terri. Té unes escales a darrere, per accedir-hi. A tocar, hi ha una font, tot i que el rentador s’omple d’una deu, cosa que fa que a l’hivern l’aigua sigui més calenta que la del riu. A tot el llarg de la llosa de rentar, hi ha el rec de desguàs.
Antigament hi havia un rentador uns metres més enllà, riu amunt, però quan es va construir la presa es deuria enderrocar i es va construir aquest. A banda de la gent del molí, també el feien servir tots els veïns del poble.

Bòbila romana d'Ermedàs
UTM (ETR S89): 483877, 4658897
Les primeres noticies d'aquest jaciment que en temps romans hauria ocupat una superfície de 3.000 metres quadrats es remunten a 1963.
És un extens centre artesanal d’època romana, estructurat entorn uns espais centrals formats per un pati i la zona dels forns (el primer nucli, amb quatre grans forns, es va ampliar en una reforma, fins a tenir fins a catorze forns coetanis), que es troben delimitats per tres naus molt llargues que devien servir per allotjar els treballadors.
En aquest centre s’hi feia ceràmica de tot tipus, des d’elements de rajoleria per a la construcció fins a àmfores per envasar-hi el vi, dòlies per guardar-hi els cereals o vaixelles i eines de parament de la llar, així com ceràmica de luxe, amb una sigil·lada envernissada. També s’hi fabricaven objectes d’imitació com peces de vaixella del Nord d’Àfrica, que estaven de moda en aquells temps.

Pont medieval de Sords
UTM (ETR S89): 485405.7, 4659568.9
Era l'antic pas sobre el riu Terri utilitzat pels habitants de Sords.
Format per tres arcs de dovelles de travertí, l'obertura central, de prop de 20 metres, és la de major llum. Amb un arc lleugerament apuntat, l’arcada és feta amb carreus de pedra. Els altres dos arcs són de mig punt, i d'ells el que toca a la ribera nord es lleugerament irregular.
La barana actual és feta de lloses de travertí, però pels tipus de paraments que s'hi poden observar: carreus ben escairats, carreus irregulars, maçoneria i formigó, podem deduir que hi ha diverses èpoques de construcció.

Bookmark and Share